Jag installerade just Python 3.7.4. Från och med generation 3.7 kan Pythons debugger, pdb, aktiveras utan att importera något bibliotek. Det är funktionen breakpoint() som gör att programmet stannar och debuggern aktiveras.

Nedan är en funktion som ska dividera två tal med varandra. Men även om den anropas med talen 6 och 3 så avbryts körningen med ett fel som säger att det har skett en division med noll. Programmet debuggas med breakpoint(). (Och ja, programmet är enbart nonsens, det illustrerar enbart principen.)


def divide(x, y):
  breakpoint() # Denna läggs till efter misslyckad körning

  # Gör något mycket oövertänkt med y
  # (fanns i programmet som kraschade)
  y = y/y - 1  
  breakpoint() # Denna läggs också till efter misslyckad körning

  return (x/y)

print(divide(6, 3))

Körningen ger nu:

(Pdb) p(y) # Kollar y   
3      # y = 3, det var det som funktionen anropades med!
(Pdb) c   # Fortsätter körning
(Pdb) p(y) # Kollar y igen                                      
0.0     # Aha! y = 0. Nu vet vi att felet måste ligga
      # mellan de båda brytpunkterna.
(Pdb) c   # Körningen fortsätts mot det oundvikliga slutet...
ZeroDivisionError: float division by zero

Här användes kommandona p (print) och c (continue). Det finns flera kommandon till pdb.

Det går även bra att vid pdb-promten skriva y = 1, så ställs värdet på variabeln om. Det är bra när saker ska testas.

Några vanliga kommandon

Nedanstående tabell är hämtad från ett [inlägg på Digital Ocean’s Community](https://www.digitalocean.com community/tutorials/how-to-use-the-python-debugger). Cred. till Lisa Tagliaferri som skapade detta inlägg under CC-licens!

Command Short form What it does
args a Print the argument list of the current function
break b Creates a breakpoint (requires parameters) in the program execution
continue c or cont Continues program execution
help h Provides list of commands or help for a specified command
jump j Set the next line to be executed
list l Print the source code around the current line
next n Continue execution until the next line in the current function is reached or returns
step s Execute the current line, stopping at first possible occasion
pp pp Pretty-prints the value of the expression
quit or exit q Aborts the program
return r Continue execution until the current function returns

Referenser

Som en “meta-referens” anger jag även denna tabellgenerator som enkelt skapar tabeller i Markdown-språket, vilket används för inlägg på denna sajt 😄