Under två år har jag använt matplotlib för att rita grafer i Python. Jag trodde att jag behärskade det någorlunda, men ack vad jag bedrog mig.