Plotting Bitmaps

This post is about plotting equations of two variables.
Read more →

Skapa funktionsgrafer med Python

Under två år har jag använt matplotlib för att rita grafer i Python. Jag trodde att jag behärskade det någorlunda, men ack vad jag bedrog mig.
Read more →