Pusselbitar i Python - Grafisk representation

Pusselbitar i Python - Grafisk representation
Denna post innehåller exempel på Pythonkod som har med grafisk represeentation av vektorer att göra.
Read more →

Fun with polygons

Fun with polygons
This post is about plotting regular polygons with matplotlib.
Read more →

Plotting Bitmaps

Plotting Bitmaps
This post is about plotting equations of two variables.
Read more →

Skapa funktionsgrafer med Python

Skapa funktionsgrafer med Python
Under två år har jag använt matplotlib för att rita grafer i Python. Jag trodde att jag behärskade det någorlunda, men ack vad jag bedrog mig.
Read more →